Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Zipp Newsletter

Máte-li zájem o aktuální informace o Zipp – česko-německých kulturních projektech, můžete si zde objednat náš newsletter.
Proběhlo-li Vaše přihlášení úspěšně, obdržíte obratem potvrzení Vaší přihlášky.

E-mailovou adresu:
přihlášení / odhlášení


Newsletter #20

Vážené dámy a pánové,
milí čtenáři a milé čtenářky!

Naposledy Vás prosíme, abyste věnovali pozornost česko-německým kulturním projektům, které v uplynulých třech letech rozvíjel a umožňoval Zipp, iniciativa německé Spolkové kulturní nadace. Naposledy. Bohužel je to pravda: akce, na které upozorňujeme v tomto 20. newsletteru, ukončí naši činnost na poli bilaterální kulturní výměny mezi Německem a Českou republikou. Není to však důvod ke smutku. Věříme totiž, že mnohé z toho, co vzniklo, bude pokračovat, že další kooperace umělců a institucí, kteří spolu v uplynulých letech spolupracovali poprvé, je teprve na začátku nebo dokonce ještě vůbec nezačala. Neboť teprve další dlouhodobé trvání ukazuje mimořádnou kvalitu projektů, které Spolková kulturní nadace podobným způsobem realizovala již s našimi sousedy Maďarskem a Polskem.

Připomeňme si ještě jednou – o co šlo v práci Zippu? V ohnisku uměleckých konfrontací vždy byly otázky, které měly v obou sousedících zemích mimořádnou společenskou relevanci. Otázka dědictví demokratických hnutí, otázka současného zacházení s historickými traumaty a ekonomického transformačního procesu po roce 1989, stejně jako otázka budoucnosti našich měst. Pod střechou Zippu se sešli umělci, kulturní pracovníci a vědci nejrůznější provenience. Umělecké produkce, které vytvořili, patří do rozmanitých odvětví: divadlo, film, rozhlas, architektura, výtvarné umění a soudobé dějiny.

Následující přehled projektů uplynulých let může působit jen velmi zběžným dojmem. Pro rozsáhlejší a hlubší informace navštivte prosím naši webovou stránku www.projekt-zipp.de/cz, která nyní na závěr projektu prošla důkladnou aktualizací mnoha texty, fotografiemi a materiály o pozadí všech projektů.

Jakkoli rozmanité byly jednotlivé přístupy a jakkoli rozdílné byly umělecké či vědecké výrazové formy, k orientaci v projektech realizovaných mezi Německem a Českem sloužily čtyři tematické linie:

Pod pojmem Světy života sehrála svou roli světově významná témata jako ekonomie, cestovní ruch a migrace, která však v regionálním kontextu zcela konkrétně ovlivňují život českých a německých sousedů. Jakýmsi teleskopickým objektivem jsme pohlédli na velmi konkrétní životní podmínky. Platí to o produkcích radioartu v rámci projektu rádio d-cz, v nichž se individuální a kolektivní empirické světy z obou zemí proměnily ve zvuk. Platí to i o divadelním představení Vùng biên giới skupiny Rimini Protokoll, která si vzala pod drobnohled situaci bývalých smluvních dělníků z Vietnamu – a to na obou stranách česko-německých hranic. A konečně i o filmovém projektu Breathless, kde se ústředním bodem českých a německých dokumentárních filmů stala otázka prožívání času.

Utopie moderny : Zlín byla druhým tematickým proudem, který pojednával o perspektivách soužití ve městě. Východiskem byla historie architektury, perspektiva však odkazovala do roviny utopie: moravské vzorové město Zlín bylo založeno obuvnickým továrníkem Tomášem Baťou na základě obsáhlého ideálu symbiózy života a práce. Tento bezprecedentní projekt inspiruje urbanisty a architekty dodnes. Jak prokázaly diskuse na mezinárodním sympoziu a výstava, otázka plánovatelnosti města je stále virulentní. Vědci a umělci se s ní vypořádali s ohledem na ekonomické, sociální, biografické a architektonické souvislosti.

Dva letopočty, 1968 a 1989, tvořily rámec tematického okruhu 68/89 – Umění. Doba. Dějiny. Zcela odlišná ideologická znaménka měla revolta roku 1968 naléhající na společenské změny na Východě a na Západě, a je otázkou, zda vůbec a v jaké míře se po třiceti letech splnily sny někdejších bojovníků z barikád. Vycházejíce ze současnosti se doboví pamětníci, historici, divadelníci a výtvarní umělci věnovali významu rozhodujících dobových mezníků a hledali styčné body s aktuálními společensko-politickými debatami. V berlínském nakladatelství Metropol vyšel sborník Transit 68/89 shrnující publikace projektu.

Čtvrté tematické těžiště bylo konečně věnováno spisovateli, jehož jméno reprezentuje literární tradici obou sousedních zemí tak jako žádné jiné: Kafka. Slavná literárněvědná konference v Liblicích roku 1963 je považována za rozhodující intelektuální předzvěst Pražského jara. Z toho důvodu byla na stejném místě uspořádána nová konference, na níž si literární vědci, historici a doboví svědci kladli otázku po politickém významu literatury a klíčové historické scény zasadili do širších souvislostí. Zipp podpořil také vědeckou práci na třicetisvazkovém historicko-kritickém vydání Franze Kafky, které v nakladatelství Stroemfeld vydávají germanisté Roland Reuß a Peter Stangle.

Také v tomto posledním newsletteru bychom však rádi ještě jednou upozornili na aktuální termíny a dění vycházející z naší práce:

Poté, co byla divadelní hra skupiny Rimini Protokoll Vùng biên giới s velkým úspěchem k vidění v Drážďanech, v Praze a v Brně, bude nyní hostovat v berlínském divadle Hebbel-am-Ufer. Premiéra se koná 5. května ve 20 hodin v HAU 2, další představení od 6. do 8. května denně ve 20 hodin, 9. května v 16 hodin. 28. května bude produkce k vidění v polské Toruni, kde bude uvedena v rámci divadelního festivalu KONTAKT pořádaného od roku 1991.

Kromě toho dává Rimini Protokoll od 5. května na své internetové stránce k dispozici „Materialbox“. Bohatý materiál, doplňující texty, fotografie a nahrávky umožní zájemcům sledovat, jak tvůrci z kolektivu Rimini Protokoll zkoumali vietnamskou diasporu v Německu a v České republice. Před návštěvou divadla či po ní – určitě doporučujeme navštívit tuto jedinečnou webovou stránku, která se v němčině, češtině a vietnamštině obrací jak na široké publikum, tak na specifické komunity, z nichž tato divadelní práce vzešla: www.rimini-protokoll.de/materialbox/vung-bien-gioi/.

V neposlední řadě by vás mohl zajímat katalog k výstavě „Sounds. Rádio - umění - nová hudba“, která se od února do března 2010 konala v berlínském n.b.k. (informovali jsme o ní v minulém newsletteru). Tato publikace z nakladatelství Walther König vychází koncem května a obsahuje pět CD, díky nimž si můžete poslechnout rozhlasové práce z projektu rádio d-cz. V archivní části katalogu je doplňuje popis historických i současných referenčních děl z výstavy. Jedno interview připomíná historii experimentálního studia v Bratislavě od 60. do 80. let – až po boom „postkomunistických soundů“ v 90. letech. Vybraní odborníci doplňují zvukové ukázky rozbory k historii a současnosti rozhlasového média ve vztahu k výtvarnému umění a k Nové hudbě, za doprovodu originální partitury umělce Rolfa Julia.

A konečně vám přejeme teplé léto. Ani v budoucnu neztrácejte z očí česko-německé kulturní projekty, které nyní musí pokračovat bez nás!

Váš tým projektu Zipp

 
 

Tiráž / Tisk