Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Zipp Newsletter

Máte-li zájem o aktuální informace o Zipp – česko-německých kulturních projektech, můžete si zde objednat náš newsletter.
Proběhlo-li Vaše přihlášení úspěšně, obdržíte obratem potvrzení Vaší přihlášky.

E-mailovou adresu:
přihlášení / odhlášení


Newsletter #18

Vážené dámy a pánové,
milí čtenáři a čtenářky!

Každé médium má svou historii a v okamžiku svého vzniku vyvolávalo mezi svými adresáty zmatení. Zvláště výrazným příkladem je rádio. Když se poprvé do éteru vysílaly hlasy, posluchači strnuli, jako by se jednalo o nějaký okultní jev: mluvenému slovu nebylo možné přiřadit fyzický subjekt – bylo to snad poselství z onoho světa? Toto rozčilení zdaleka není tak staré, datuje se na počátek minulého století. První roky tohoto média určovala fascinace absencí místa a těla v rádiu a její potence brzy využilo i umění. Z dnešního pohledu nabízí historické rozhlasové umění řadu inspirací: protože před rokem 1930, kdy došlo k výrazné diferenciaci uměleckých disciplin, profitovalo právě rozhlasové umění z mnohem silnější a plodnější syntézy nejrozmanitějších uměleckých podnětů. Dnes se zdá, jako by právě rádio bylo prostorem, kde lze opět dosáhnout souhry různých druhů umění, a to navzdory jejich separování a specializaci. Tento proces směřuje i proti dlouhodobě převládající dominanci rozhlasové hry, soustředící se na slovo.

Takové je východisko výstavy „Sounds. Radio – Kunst – Neue Musik“ („Sounds. Rádio – Umění – Nová hudba“), jež se koná od 13. února do 28. března 2010 v Novém berlínském uměleckém spolku, Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.). V řadě starších i zcela nových prací se uplatní mnohohlasost rozhlasového umění ve vzájemném působení prostorového umění, akustického umění a procesů odehrávajících se ve veřejném prostoru. Návštěvníci budou moci zažít rozhlas jako umělecké médium přímo v prostoru. A podobně jako tomu bylo v nejranějších letech tohoto média, cílem je vyvolat překvapení ze skutečnosti, jak komplexní mohou být empirické prostory, jež otevírá.

Jádro výstavy tvoří pět rozhlasových prací z česko-německého projektu věnovaného rozhlasovému umění, „rádio d-cz“, který vznikl v rámci kulturních projektů iniciovaných a realizovaných Zippem. Autoři, umělci, rozhlasoví dramaturgové, sběratelé zvuků a hudebníci se vydali na cesty do česko-německých životních světů. Jejich rozhlasové featury, hry a zvukové koláže pojednávají o skutečných či fiktivních soudobých dějinách: o dobrodružstvích a selfmademanech, rozdělujících plotech a spojujících zvucích. Ve spolupráci s Českým rozhlasem produkovaly tyto pořady rozhlasové stanice Deutschlandradio Kultur, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk a Österreichischer Rundfunk.

Jako ladící ručička na rozhlasovém přijímači se může návštěvník výstavy pohybovat sem a tam od jednoho zvuku k druhému a zároveň se ponořit do uplynulých 80 let dějin rozhlasu: Ursula Blocková otevře po dobu trvání výstavy svůj rozsáhlý archiv k dějinám Nové hudby a akustického umění, přestěhuje se do n.b.k. se svým berlínským obchodem gelbe MUSIK a bude prezentovat mimořádnou výstavu „Myslitelné partitury“ („Denkbare Partituren“). „Sounds. Radio – Kunst – Neue Musik“ je výstavou n.b.k. ve spolupráci se Zipp – česko-německé kulturní projekty, iniciativou německé Spolkové kulturní nadace. Koncepci projektu vytvořili Marius Babias, Gaby Hartelová, Frank Kaspar a Katrin Klinganová.

Rádi bychom vás srdečně pozvali na zahájení 12. února v 19.00 hodin v prostorách n.b.k. v Chausseestr. 128/129 v Berlíně. Dne 25. února následuje komentovaný živý poslech s Brigitte Feldererovou, DJ-set Klause Sandera, který pracuje se zvukovými kulisami z historie experimentálního rozhlasového umění a DJ-set Ursuly Blockové, integrující samply z Nové hudby. Akci budou moderovat Gaby Hartelová a Frank Kaspar. Následující den představí Kateřina Šedá a Rolf Simmen svou rozhlasovou hru „Furt dokola / In einem fort“ – také v tomto případě se jedná o setkání výtvarného umění a rozhlasové hry. Ve čtvrtek 11. března budete mít příležitost prohlédnout si výstavu spolu s jejími autory a poté se 28. března uskuteční velká akce k ukončení výstavy. Tento večer můžete zažít hlasovou performanci newyorského umělce Johna Giorna v prostoru, který ztvární Ugo Rondinone, což bude nepochybně vyvrcholením nejen tohoto večera. Bližší údaje se dozvíte z našeho příštího newsletteru. Kromě toho vyjde v nakladatelství knihkupectví Walthera Königa katalog k výstavě. Má 200 stran a jeho cena je 19,80 eur (se slevou 15 eur).

Všechny další informace a rovněž jména zúčastněných umělců najdete na internetové stránce www.nbk.org

Nastražte proto uši a zachovejte optimismus: jaro určitě přijde!

Váš tým projektu Zipp

 
 

Tiráž / Tisk