Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Zipp Newsletter

Máte-li zájem o aktuální informace o Zipp – česko-německých kulturních projektech, můžete si zde objednat náš newsletter.
Proběhlo-li Vaše přihlášení úspěšně, obdržíte obratem potvrzení Vaší přihlášky.

E-mailovou adresu:
přihlášení / odhlášení


Newsletter #15

Vážené dámy a pánové!
Milí čtenáři a milé čtenářky!

18. listopadu bude mít v Muzeu architektury Technické univerzity v Mnichově v Pinakotéce moderního umění vernisáž výstava „Zlín – vzorové město moderny“. O den později se v Českém centru v Mnichově uskuteční debatní večer věnovaný tomuto tématu. A konečně vyjdou zároveň také dvě publikace: za prvé katalog výstavy a za druhé sborník, vycházející z témat a závěrů mezinárodního sympózia, které již v květnu tohoto roku postavilo dlouhodobě opomíjené vzorové město do mnohovrstevnatého diskusního kontextu. Proč je Zlín, město ležící na východě České republiky, tak zajímavý, proč je dobré se jím tak zevrubně zabývat?

Dějiny Zlína jsou od začátku 20. století úzce spjaty s obuvnickou továrnou Baťa. Podnikatel Tomáš Baťa a jeho nevlastní bratr Jan Antonín nechali v letech 1923–1938 vybudovat z malého městečka obrovskou laboratoř společného života a práce. Podle plánu Františka Lydie Gahury bylo na základním rastru 6,15 x 6,15 m vystaveno město v zeleni s řadou továrních budov, obytných domů a kulturních a sociálních zařízení. Baťové přitom spojili výjimečný smysl pro podnikání, fordovskou sériovou výrobu a společenský experiment. V centrále koncernu zvané „jednadvacítka“ si nechal Baťa od někdejšího Le Corbusierova spolupracovníka Vladimíra Karfíka zkonstruovat kancelář ve výtahu o velikosti pokoje, z níž mohl komunikovat s celým světem a zároveň dohlížet na své zaměstnance. Jedinečné město, založené podle přísných funkcionalistických principů, studovala a obdivovala řada politiků a moderních architektů.

Výstava „Zlín – vzorové město moderny“ představuje architektonický vývoj a sociálně-historické pozadí Zlína na základě modelů, plánů, fotografií a filmů. Výstavu doplňují originální výkresy a jeden model, prezentující i v odborných kruzích málo známé Le Corbusierovy projekty pro Baťu – návrh regulace Velkého Zlína, návrhy baťovských prodejen ve Francii, baťovského satelitu ve francouzském Hellocourtu a pavilonu firmy Baťa pro Světovou výstavu v Paříži 1937. Další informace naleznete na webových stránkách www.architekturmuseum.de.

Zároveň se zahájením výstavy vydáváme rozsáhlý sborník v angličtině s názvem „A Utopia of Modernity : Zlín“. Kniha vychází z mezinárodního sympózia, které se konalo v květnu tohoto roku ve Zlíně a v Praze. Historici architektury, architekti, sociologové a urbanisté z několika zemí zde spojují historické analýzy s pohledem na současnou zlínskou realitu a prognózy budoucnosti tohoto města. Zabývají se přitom především otázkou, jak dalece může být Zlín učebním vzorem pro budoucnost městského plánování a architektury – neboť Zlín je iritující případ, který se neshoduje ani s kritickými vzory postmoderny, ani s jistotami obhájců moderny. Výraznou estetiku tohoto místa názorně ukazují fotografie a záběry z filmů i plán města a umožňují kritickou konfrontaci s problematickým kontextem příslibu hospodářského a sociálního blahobytu na straně jedné a se zcela reglementovanou kontrolní architekturou na straně druhé.

Autoři tohoto svazku jsou mj. Daniel M. Abramson, Ivan Bergmann, Regina Bittner, Zdeněk Chládek, Lucie Galčanová, Adam Gebrian, Petr Hlaváček, Ladislava Horňáková, Svatopluk Jabůrek, Joan James, Igor Kovačevič, Rostislav Koryčánek, Dagmar Nová, Jiří Novotný, Ladislav Pastrnek, Zdeněk Pokluda, Nina Pope, Jitka Ressová, Jaroslav Rudiš, Andrea Scholtz, Vladimír Šlapeta, Annett Steinführer, Miroslava Štýbrová, Rostislav Švácha, Petr Szczepanik, Mariusz Szczygiel, Barbora Vacková, Petr Všetečka a Karin Wilhelm.

Druhá publikace, jež v této souvislosti vychází, je německojazyčný katalog ke stejnojmenné výstavě „Zlín – vzorové město moderny", vydaný Winfriedem Nerdingerem ve spolupráci s Ladislavou Horňákovou a Radomírou Sedlákovou rovněž v nakladatelství JOVIS. Naleznete v něm eseje renomovaných historiků architektury, osvětlující mnohovrstevný vývoj Zlína a Baťova koncernu z urbanistické, architektonické a sociálně-historické perspektivy. Obraz města, jež Le Corbusier nazval „zářným fenoménem“, ucelují plány, fotografie a historické dokumenty. Samostatný příspěvek je věnován též Le Corbusierovým projektům pro Baťu, které na výstavě prezentují originální plány.

Nakonec bychom Vás rádi pozvali na diskusní večer, který se uskuteční 19. listopadu 2009 v Českém centru v Mnichově. Diskuse vychází z otázky „Zlín: utopie moderny?“ a bude věnována urbanismu, budoucnosti moderního architektonického dědictví a vzájemným vztahům mezi architekturou a společností. Jako účastníci jsou pozváni: Regina Bittner (Bauhaus Dessau), Ladislava Horňáková (Krajská galerie výtvarného umění, Zlín), Katrin Klingan (Zipp – česko-německé kulturní projekty), Winfried Nerdinger (Architekturmuseum der TU München) a Vladimír Šlapeta (Fakulta architektury, VUT Brno). Po diskusi bude následovat zahájení výstavy zlínského fotografa Libora Stavjaníka "Garáž na prodej". Bližší informace naleznete na webové stránce mnichovského Českého centra: www.czechcentres.cz/munich/

Doufáme, že jsme ve Vás probudili zvědavost na výstavu i publikace o „vzorovém městě moderny“ a loučíme se jako vždy se srdečnými pozdravy

Váš tým projektu Zipp

 
 

Tiráž / Tisk