Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Zipp Newsletter

Máte-li zájem o aktuální informace o Zipp – česko-německých kulturních projektech, můžete si zde objednat náš newsletter.
Proběhlo-li Vaše přihlášení úspěšně, obdržíte obratem potvrzení Vaší přihlášky.

E-mailovou adresu:
přihlášení / odhlášení


Newsletter #14

Vážené dámy a pánové!
Milí čtenáři a milé čtenářky!

Listopad bude v České republice ve znamení projektu „rádio d-cz“. Poté, co jednotlivé produkce našeho radioartového projektu zazněly v Německu, budou nyní odvysílány i na rozhlasových vlnách v Česku. Jedná se o pět delších prací a deset rozhlasových hříček, které vděčí za svůj vznik vzájemné zvědavosti českých a německých sousedů. Tyto zčásti dokumentární, zčásti fiktivní komponované pořady, rozhlasové hry a zvukové koláže pojednávají o dobrodružství a selfmademanech, o rozdělujících plotech i spojujících zvucích. Jak rozdílní jsou jednotliví autoři, umělci, dramaturgové, sběratelé zvuků a hudebníci, tak rozmanité jsou i vzniklé rozhlasové hry a projekty.

10. listopadu 2009 představí Peter Cusack a Miloš Vojtěchovský výsledky svého dvouletého projektu „Nejmilejší zvuky Prahy“ při večeru ve staré čističce odpadních vod v Praze, kde se dnes nachází Ekotechnické muzeum. V centru jejich multimediální performance s názvem „Lucidní sny pana Williama Heerleina Lindleyho“ stojí Heerlein, který žil v letech 1853–1917 a zbudoval velkou část pražského kanalizačního systému. Uvedení zvukové kompozice se bude zároveň živě vysílat v rozhlase.

Veškeré informace k tomuto projeku naleznete na stánce http://www.projekt-zipp.de/cz/svety_zivota/radio_d-cz/akce/2009-11-10/99 a na stránkách projektu Nejmilejší zvuky pod odkazem http://panto-graph.net/favouritesounds/page.php?page=18

Pražská galerie „tranzitdisplay“ bude rozhlasové umění prezentovat dokonce celý týden. Od 16. do 22. listopadu 2009 zde můžete přímo prožít rozhlasové hry „rádia d-cz“ a vstoupit do poslechových instalací v prostorách galerie, v rámci doprovodného programu se uskuteční přednášky a představení rozhlasových her. Vystoupí zde rovněž různí hosté, mj. Julia Tiecke a Markus Gammel ze stanice Deutschlandradio Kultur, Michal Rataj z Českého rozhlasu, autor rozhlasových her Paul Plamper a vedoucí programové skupiny rozhlasových her ve WDR v Kolíně nad Rýnem Wolfgang Schiffer, kteří budou přednášet a diskutovat o aktuálním stavu mezinárodního rozhlasového umění. 21. listopadu bude se formou „živého poslechu“ představí rozhlasová hra umělkyně Kateřiny Šedé a autora Rolfa Simmena „Furt dokola – In einem Fort.“

Kompletní program týdnu rádia v galerii tranzitdisplay naleznete na http://www.projekt-zipp.de/cz/svety_zivota/radio_d-cz/akce/2009-11-16/55
a na stránkách www.tranzitdisplay.cz

A nakonec se projekt ještě jednou vrátí do Německa: sérii „rádio d-cz“ uzavře výstava „Sounds. Radio – Kunst – Neue Musik“, jež bude zahájena 13. února 2010 v galerii Neuer Berliner Kunstverein. Stejně jako v galerii „tranzitdisplay“ tu návštěvníci mohou prožít rádio v prostoru. Také zde tvoří jádro prezentace pět prací vzniklých v rámci projektu. Kromě toho zde najdeme odkaz na historickou paralelu protikladu mezi fyzickou přítomností na daném místě a nemateriálním charakterem média: právě psycho-estetická dimenze éteru totiž zhruba do roku 1930 nesmírně fascinovala průkopníky rozhlasové hry. Tato výstava si klade především otázky, jak vyzařovaly koncepty raných avantgard na aktuální tendence v rozhlasovém umění a jaký je vztah tohoto média k výtvarnému umění a k hudbě.
Další informace na www.nbk.org

Ještě připomínáme termíny vysílání rozhlasových her na stanici Český rozhlas 3 – Vltava:

04.11.2009, 21:45 h, Tatra / Cesty Hanzelky a Zikmunda
Na výlet do historie pozve posluchače hra Wernera Pöschka a Marka Janáče. Autoři doprovázejí české inženýry Zikmunda a Hanzelku, kteří v roce 1947 ve futuristické limuzíně přejeli pouště i pralesy a procestovali celý svět, aby své zážitky posílali domů ve formě reportáží.

10.11.2009, 20:30-21:30 h a 21:00-21:30 h
Lucidní sny pana Williama Heerleine Lindleyho.
Mezinárodní živé satelitní vysílání v síti Evropské vysílací unie EBU a ČRo 3 – Vltava
Autoři Peter Cusack a Miloš Vojtěchovský – info viz výše

21.11.2009, 0:05 h, Furt dokola
Hra Kateřiny Šedé a Rolfa Simmena hledá politikum v malém a hájeném prostoru privátní sféry. Jedná se o akustické pokračování práce, kterou Šedá představila na Berlínském bienále. Najdeme tu předzahrádky, zahradní ploty, konflikty na hranicích pozemku a cizotu mezi sousedy v jedné české vesnici

23.11. - 29.11., 18:30 h, Ohnivé hradby (na pokračování)
Spisovatel Jáchym Topol vypráví ve své rozhlasové práci surreálně deformovaný příběh. Odehrává se ve fiktivním postsocialistickém Terezíně a v Bělorusku ovládaném Lukašenkovým režimem a pojednává o příznivcích a odpůrcích holocaustové turistiky, která se zde rozvinula ve výnosný obchod.

28.11.2009, 0:05 h, Nejmilejší zvuky Prahy
Peter Cusak a Miloš Vojtěchovský se ptali Pražanů na jejich oblíbené zvuky. Obyvatelé centra či předměstí, dělníci či politici, děti, staří lidé, školáci a studenti, nevidomí i vidoucí – spektrum tázaných je široké, a tak zvukové útržky, které uslyšíme v tomto díle, odkryjí mnohohlasou zvukovou topografii české metropole.

„rádio d-cz“ je projektem Zipp ve spolupráci s Deutschlandradio Kultur, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Österreichischer Rundfunk, Český rozhlas 3 - Vltava, Goethe-Institut Prag, tranzit.cz a MLOK. Další podrobnosti nalezenete jako vždy na našich stránkách www.projekt-zipp.de/cz

Ať už přímo na místě či doma u rozhlasového přijímače – přejeme vám zajímavé chvíle plné akustické inspirace!

Váš tým projektu Zipp

P.S. Gratulujeme režiséru Janu Gogolovi k hlavní ceně pro nejlepší český dokument v sekci Česká radost na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě za film Mám ráda nudný život, který vznikl v rámci našeho česko-německého projektu dokumentárních filmů „Breathless“ (více na www.breathless-films.com).

Blahopřání patří rovněž Peteru Cusackovi a Miloši Vojtěchovskému, jejichž projekt Nejmilejší zvuky Prahy získává Cenu časopisu Respekt za rok 2009. Více na www.panto-graph.net/favouritesounds

 
 

Tiráž / Tisk