Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Zipp Newsletter

Máte-li zájem o aktuální informace o Zipp – česko-německých kulturních projektech, můžete si zde objednat náš newsletter.
Proběhlo-li Vaše přihlášení úspěšně, obdržíte obratem potvrzení Vaší přihlášky.

E-mailovou adresu:
přihlášení / odhlášení


Newsletter #13

Vážené dámy a pánové!
Milí čtenáři a čtenářky!

Již téměř dva roky podporuje Zipp česko-německé kulturní projekty a skoro dva roky vznikalo též následujících pět filmů: skutečnost, že dnes můžeme ohlásit jejich společnou premiéru pod titulem „BREATHLESS – Nadvláda okamžiku“, nás těší o to více, že jsme proces jejich vzniku provázeli od jeho počátku. Spolu s Lipským festivalem dokumentárních a animovaných filmů DOK Leipzig a pražským Institutem dokumentárního filmu (IDF) jsme na jaře 2008 zveřejnili zadání a vyzvali k dokumentaristickému zpracování tématu „zrychlování“ a „čas“. Reakce byla mohutná. Dorazilo na 130 námětů, z nichž však mohla mezinárodní komise na konci roku vybrat pouze hrstku. Vybraní režiséři podporovaní renomovanými mentory pak na několika workshopech dostali příležitost, aby mimo jiné i na základě vzájemné výměny názorů rozvinuli své dokumentaristické nápady až do podoby zralé k produkci.

A je to tady. „BREATHLESS – Nadvláda okamžiku“ oslaví premiéru na Mezinárodním lipském festivalu dokumentárních a animovaných filmů (29. října) a na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (30. října). Pět filmů pod hlavičkou BREATHLESS bude možné vidět na různých festivalech a nakonec je v Česku i v Německu odvysílá televize. Uvedení v německých kinech připadá na konec prosince.

O co v těchto filmech jde? Jednotliví režiséři se velmi rozdílnými způsoby vypořádávají s každodenním zrychlováním našeho života. Jaké důsledky mají nové technologie a způsoby komunikace v globální síti našeho světa? Šiframi naší existence se staly mobilita, flexibilita a multitasking – jak lze ale vůbec snést tento život, jenž se nachází pod permanentním časovým tlakem? Jsou ještě možné nějaké alternativy?

Ve filmu „Time’s Up“ navrhují Marie-Catherine Theilerová a Jan Peters jakési schéma pokusu. Pár vteřin automobilové nehody a zpráva o těhotenství Marie-Catherine vytrhují oba filmaře z každodenního horečného shonu a spustí velmi osobní experiment s časem. Během devíti měsíců nevynechají režiséři jedinou příležitost, aby s vtipem a ironií zkoumali, jak dnešní společnost – a především oni sami – zacházejí s tématem „čas“.

„Přízrak svobody II“ Karla Žaluda nám předvádí velmi fragmentární epizody. Jistý malíř tvoří v nádražní hale obrovskou nástěnnou malbu, z nástupiště odjíždí vlak, v něm dva starší manželské páry, které spolu žertují a vyrážejí na výlet do přírody, z okna vlaku je vidět muže na mopedu, na kraji silnice hoří auto, kolem projíždí pracovník pohřební služby na cestě do práce. Jednotliví aktéři se však nikdy nesetkají, příběhy se nepropojí. Hlavním protagonistou je samotný čas. Jaký vliv, ptá se Žalud, má na naše chování a na naše společenské rituály? Jak lze ve stejném časovém úseku prožít nahodilou scénu a záblesk věčnosti tváří v tvář smrti?

O zastavení pojednává i „Milltown Montana“ Rainera Komerse, jen zde není středem pozornosti člověk, ale krajina. Tato obrazová a zvuková koláž bez dialogů vypráví o kdysi největším hornickém městě v USA, které dnes – zničené jedy a těžkými kovy – vypadá jako člověkem zdevastovaná pustina. Hodiny tikají, nikdo neví kam s jedovatými kaly, život uprostřed ekologické katastrofy a po ní.

„Mám ráda nudný život“ Jana Gogoly nás přivádí nazpět do Evropy – tento film inscenuje deník starší ženy žijící v pražské čtvrti Zbraslav. Pět let si Alena Němcová zapisovala řadu podružností, jež oficiálním kronikám unikají: předpověď počasí, sny, ranní úkony, vaření a domácí práce – ale i poznámky k aktuálnímu dění ve světě, k náboženství a k duchu doby vůbec. Gogola tyto zápisky prolíná s druhým deníkem, který si deset let vedla ve stejném domě Alenina tchyně. Díky překrývání časových rovin na základě omezeného prostorového jádra vzniká mnohoznačné panorama doby.

Pátou prací je „One Day Today Will Be Once“, kterou Anca Miruna Lazarescu věnuje uměleckému dílu tematizujícímu s maximální koncentrací plynutí času. Lazarescu s kamerou sleduje uvádění hudebního díla skladatele Johna Cage v kostelíku v německém Halberstadtu. Dílo „Organ 2/ASLP“ nese v titulu pokyn: „As slow as possible“, což znamená, že trvá měsíce, někdy dokonce roky, než je jeden tón vystřídán jiným. Celková délka skladby je tedy 639 let; konec koncertu v roce 2640 tudíž nikdo ze současníků nezažije. Lazarescu přímo na místě s humorem ukazuje, jak účastníci představení zacházejí s touto myšlenkou věčnosti, která je zároveň konfrontuje s jejich vlastní smrtelností.

Producenty filmů jsou Kloos & Co. Medien (Berlín) a endorfilm (Praha). Více čtěte na www.breathless-films.com

A nakonec bychom vám rádi připomněli, že „Vùng biên giới“, divadelní produkci skupiny Rimini-Protokoll, na niž jsme podrobně upozorňovali v minulém newsletteru, můžete vidět v české premiéře 2. a 3. listopadu v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka v Laterně magice v Praze. Jsme velmi napjatí, jak dopadne, neboť drážďanská premiéra hry před dvěma týdny zaznamenala obrovský úspěch.

Další informace na www.theater.cz

S těmito tipy pro Váš snad méně udýchaný čas a se srdečnými pozdravy,

Váš tým projektu Zipp

 
 

Tiráž / Tisk