Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Zipp Newsletter

Máte-li zájem o aktuální informace o Zipp – česko-německých kulturních projektech, můžete si zde objednat náš newsletter.
Proběhlo-li Vaše přihlášení úspěšně, obdržíte obratem potvrzení Vaší přihlášky.

E-mailovou adresu:
přihlášení / odhlášení


Newsletter #12

Vážené dámy a pánové!
Milí čtenáři a čtenářky!

Podzim česko-německých kulturních projektů, jež bude až do konce roku zastřešovat Zip, přinese napjatě očekávanou premiéru nejnovější divadelní hry skupiny Rimini Protokoll. Zkoušky na představení „Vùng biên giới“ nyní běží ve Státní činohře Drážďany na plné obrátky. Proces, z něhož vzešla tato práce, začal na jaře 2008, kdy divadelníci ze skupiny Rimini Protokoll vyrazili na cestu, aby se zabývali sousedstvím dvou zemí. Na česko-německé hranici je čekal skutečný objev: za armádami zahradních trpaslíků, hradbami CD s pirátskými kopiemi a pytli padělaného značkového oblečení narazili na vietnamské obchodníky, kteří tu hledají své štěstí. Kdysi přišli z asijské bratrské země do ČSSR a NDR – jako smluvní dělníci a učni.

Dnes jsou jak v Drážďanech, tak v Praze největší skupinou přistěhovalců. Zatímco na vietnamských tržištích se ještě mluví lámanou češtinou a němčinou, děti této generace dělníků mají již mnohem ambicióznější životní cíle: studují, cestují, ovládají jazyky a krmí internetové vyhledávače otázkami svého postavení, své vlasti a své příslušnosti.

Svědectví o tom, jak se z generace na generaci proměnily životní světy, nám podají – jak je tomu v práci skupiny Rimini Protokoll vždy – odborníci, tedy Vietnamci různého věku a v nejrůznější životních situacích. Spolu s nimi se na scéně objeví bývalý důstojník Národní lidové armády, který byl v 80. letech hlavním školitelem všech Vietnamců v Drážďanech a zodpovídal za začlenění smluvních dělníků do jejich nového pracovního a životního prostředí.

Sedm vietnamských expertů zastupuje různé věkové skupiny, narodili se od padesátých do konce osmdesátých let. Všem jsou však společné rané vzpomínky na Vietnam, jež sahají u některých až k válce ve Vietnamu, u jiných pouze do 90. let. S věkem úzce souvisejí i zkušenosti, které následovaly později v Německu a v Česku. Zda migrace začala smluvní prací ve státních podnicích či až po pádu Železné opony, v jakých profesích se odvíjely jejich biografie – zda je formovala diaspora vietnamské komunity či integrace do německé či české společnosti – z těchto okolnosti vyplývá široké spektrum otázek, které se rozvine na scéně během tohoto divadelního večera.

„Vùng biên giới“ je společnou produkcí Zippu, Státní činohry Drážďany (Staatsschauspiel Dresden), Pražského divadelního festivalu německého jazyka a Národního divadla v Praze. Premiéra se koná 9. října v malé budově Státní činohry Drážďany a 2. listopadu v Laterně magice v Praze v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka (reprízy 13. října v Drážďanech a 3. listopadu v Praze).

Více informací na www.staatsschauspiel-dresden.de a www.theater.cz

S touto prognózou nesmírně zajímavého podzimu se loučí

Váš tým projektu Zipp

 
 

Tiráž / Tisk