Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Zipp Newsletter

Máte-li zájem o aktuální informace o Zipp – česko-německých kulturních projektech, můžete si zde objednat náš newsletter.
Proběhlo-li Vaše přihlášení úspěšně, obdržíte obratem potvrzení Vaší přihlášky.

E-mailovou adresu:
přihlášení / odhlášení


Newsletter #11

Vážené dámy a pánové,
milé čtenářky a čtenáři!

Léto je naštěstí ještě před námi, ale i přesto si dovolujeme upozornit Vás na některé termíny z programu Zipp – česko-německých kulturních projektů, které proběhnou na podzim 2009.

V posledním newsletteru jsme Vás již informovali o prvních termínech vysílání produkcí rozhlasového umění z řady „rádio d-cz“, která nyní bude pokračovat: od září do listopadu si budete moci poslechnout rozhlasové hry „Tatra“, „Favorite Sounds of Prague / Nejmilejší zvuky Prahy“, „Chladnou zemí“ a „Furt dokola / In einem Fort“, které dokládají velké tematické rozpětí, jímž se tyto rozhlasové práce německých a českých autorů vyznačují.

Pořad „Tatra“ Wernera Pöschka a Marka Janáče je připomínkou českých inženýrů Hanzelky a Zikmunda, kteří v 50. a 60. letech 20. století se svou futuristickou Tatrou 87 československé výroby projeli pouštěmi a pralesy celého světa a ve své vlasti si díky rozhlasovým reportážím, filmům a cestopisům získali popularitu a věhlas.

Zcela jiná struktura vyprávění je základem projektu „Favourite Sounds of Prague / Nejmilejší zvuky Prahy“ autorů Petra Cusacka a Miloše Vojtěchovského, kteří v minulém roce začali sbírat oblíbené zvuky Pražanů a Pražanek a vytvářet jedinečnou uměleckou zvukovou reflexi Prahy. Projekt uvádí do vzájemného vztahu zvuky a rozhovory a prostřednictvím změn urbánní zvukové stopy vyjadřuje proměny města. Povědomí o mizejících zvucích a přemýšlení o vlivu zvuku a hluku otevírá přístup k jiné topografii města – topografii, kterou by médii textu nebo obrazu nebylo možné vyjádřit.

V rozhlasové hře „Chladnou zemí“ pozve Jáchym Topol své posluchače na chaotický výlet z Terezína do Minsku. Při této literárně akustické cestě sleduje stále ještě nezpracované stopy druhé světové války - všude číhající traumata, jež nabývají skurilní podoby a projevují se jako svého druhu kolektivní nevědomí. Když vzpomínky na válku s ničivou silou proniknou do povědomí příslušníků poválečné generace, vede to ke skličujícímu pocitu zranitelnosti a nejistoty – i u těch, kdo se domnívají, že se s minulostí úspěšně vyrovnali. „Chladnou zemí“ je původní rozhlasová hra Jáchyma Topola, kterou vytvořil během svého ročního pobytu v Berlíně.

V rozhlasové hře Kateřiny Šedé a Rolfa Simmena „Furt dokola / In einem Fort“ nejde o cestu, nýbrž o velmi bezprostřední a velmi blízké pohledy. Jak vypadá každodenní soužití z opravdu těsné blízkosti? Ve svém rodišti – brněnské Líšni – přelézala Kateřina Šedá přes ploty, které jsou tu po pádu železné opony paradoxně vyšší a vyšší. Svou uměleckou intervencí zasáhla přímo do soukromé sféry majitelů pozemků a vyprovokovala teritoriální konflikty v sousedském miniformátu. Projekt, který Šedá zahájila akcí na 5. bienále současného umění v Berlíně, kdy čtyřicet obyvatel Líšně konfrontovala s jejich vlastními zahradními ploty v místě, kde dříve probíhala berlínská zeď, v akustickém médiu dokumentuje téma narušení hranic a využívá při tom především rozhovory s vlastními aktéry.

Producenty rozhlasových her jsou Deutschlandradio Kultur, SWR, WDR, ORF und Český rozhlas. Další informace o obsahu pořadů a termínech vysílání si můžete přečíst na stránce: http://www.projekt-zipp.de/cz/svety_zivota/radio_d-cz/

Od 16. do 22. listopadu proběhne v pražské galerii tranzitdisplay týden radioartu s výstavou, workshopy a přednáškami, kdy se projekt rádio d-cz souborně představí.

Podzimní česko-německé kulturní projekty se však nebudou odehrávat pouze v rozhlase: ve dnech 9. října 2009 ve Státní činohře v Drážďanech a 2. listopadu v Národním divadle v Praze v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka nás čeká mimořádně zajímavá divadelní premiéra: skupina Rimini Protokoll uvede na scénu svůj nový projekt „Vùng biên giới“. Pod tímto záhadným – totiž vietnamským – názvem se skrývá pžrdstavení o vietnamských migrantech, kteří v dobách socialismu přicházeli za prací z dálného Východu do bratrských zemí NDR a Československa. Generace dětí tehdejších smluvních dělníků, která vyrostla ve stáncích rychlého občerstvení, večerkách a příhraničních tržištích, dnes začíná vycházet ze společenské diaspory. Skupina Rimini Protokoll označuje tuto hru jako „státní divadlo“ a využívá svůj osvědčený způsob práce, kdy hra vzniká na základě podrobných rešerší v terénu a místo profesionálních herců se na jevišti ocitají tzv. „experti skutečnosti“ – lidé, kteří publiku v hledišti referují o své zcela konkrétní životní situaci. Tento česko-německý projekt otevře divákům v Praze a Drážďanech novou perspektivu na sousední zemi a bude pohledem na vlast očima třetí skupiny, která je v obou zemích stejně doma jako Němci a Češi.

Více podrobností o projektu „Vùng biên giới“ a termíny představení v Drážďanech naleznete na stránce http://www.staatsschauspiel-dresden.de/, termíny uvedení hry v Praze v rámci Divadelního festivalu německého jazyka na stránce http://www.theater.cz/.

Kromě rozhlasových a divadleních projektů Vás chceme upozornit na pět nových dokumentárních filmů, které od roku 2008 vznikaly v rámci Zipp – česko-německých projektů a které se veřejnosti poprvé představí na podzim na Festivalu dokumentárního a animovaného filmu v Lipsku (DOK Leipzig, 26.10-2.11.2009) a na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (27.10.-2.11.2009). Ve spolupráci s DOK Leipzig a Institutem dokumentárního filmu jsme při projektu „Breathless / Akcelerace, zastavení a nadvláda okamžiku“ vyzvali dokumentaristy z obou zemí k vytvoření dokumentů na aktuální téma: čas a jeho nedostatek, komunikace a nadbytek informací v globalizovaném světě. Naší snahou bylo také podpořit filmy, které by v současném televizním provozu jinak nenašly žádné místo. Stále standardizovanější televizní formáty a z nich vyplývající formální požadavky na filmové tvůrce konec konců představují vážné ohrožení náročného uměleckého dokumentu. Že právě ten je v obou zemích nadmíru živý a rozmanitý - také to chce projekt „Breathless“ ukázat co možná nejširšímu publiku. Producenty filmů jsou Kloos & Co. Medien v Berlíně a endorfilm v Praze.

O podrobnostech projektu "Breathless" se můžete informovat na stránkách: http://www.docuinter.net/cz/net_archive.php?id=618.

Na závěr Vás chceme upozornit na výstavu „Zlín – modelové město moderny“, která bude zahájena 19. listopadu 2009 v Muzeu architektury Technické univerzity v Pinakotéce moderního umění v Mnichově (potrvá do 2. února 2010). Výstava připravovaná ve spolupráci s Národní galerií v Praze a s Krajskou galerií výtvarných umění ve Zlíně vychází z nedávné výstavy Fenomén Baťa – zlínská architektura 1910-1960 a představí architektonické dějiny tohoto jihomoravského města. Bude navazovat také na výsledky mezinárodního sympózia, které jsme v květnu 2009 zorganizovali přímo ve Zlíně – městě, jež od 20. let 20. století fungovalo jako obrovská laboratoř společné práce a života. Baťův výjimečný smysl pro podnikání a fordovským systémem inspirované tovární a obytné město bylo místem ojedinělého společenského experimentu, který je dodnes kontroverzním i poučným studijním objektem nejen pro architekty a urbanisty.

Další informace o připravované výstavě si můžete přečíst na stránce http://www.projekt-zipp.de/cz/zlin/zlin_modelove-mesto/

S těmito vyhlídkami na pokud možno zlatý podzim se s Vámi loučí Váš

Tým projektu Zipp

 
 

Tiráž / Tisk