Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Zipp Newsletter

Máte-li zájem o aktuální informace o Zipp – česko-německých kulturních projektech, můžete si zde objednat náš newsletter.
Proběhlo-li Vaše přihlášení úspěšně, obdržíte obratem potvrzení Vaší přihlášky.

E-mailovou adresu:
přihlášení / odhlášení


Newsletter #06

Vážené dámy a pánové!
Milé čtenářky a čtenáři!

Berlín a Žilina-Záriečie – německá kulturní metropole a malé město na severozápadu Slovenska. Kontrast mezi centrem a periferií by stěží mohl být větší. Okolnosti, které tu i tam přinesly rozhodující společenské proměny, jsou přesto spojeny se stejnými dějinými zlomy: Kdo nerozumí dění let 1968 a 1989, nerozumí současnosti. Nejbližší akce v rámci Zipp projektu „68/89 – Doba.Divadlo.Dějiny.“, na které Vás tímto dopisem chceme upozornit, se konají v berlínských Sophiensaele a v železniční zastávce v Žilině, z níž se zároveň stalo kulturní centrum. Že tohle místo není žádnou melancholickou čekárnou dějin, ukáže festival 19X8, který se zabývá výdobytky osmašedesátého roku a jejich společenskými i soukromými následky. V Berlíně jde ještě jednou o popkulturu – a jednu z jejích nejslavnějších ikon.

„Nico. Ledová sfinga“
Režie: Oliver Sturm
21.-23.11. a 25.-29.11.2008, vždy od 20:00, Sophiensaele, Berlín

Třetí inscenace, která vznikla v rámci projektu Zipp „68/89 – Divadlo.Doba.Dějiny.“, se zabývá jednou z nejrozporuplnějších uměleckých ososbností 20. století: Nico, která se narodila 16. října 1938 pod občanským jménem Christa Päffgen, se proslavila nejen jako fotomodelka a múza Andyho warhola, ale také jako zpěvačka Velvet Undeground a Gothic Queen. Její život v plynulém maskování a přelétavých identitách, její kolísání mezi slávou a touhou po smrti je tématem divadelní hry spisovatele a herce Wernera Fritsche (vyšla 2004 v Suhrkampu), kterou režisér Oliver Sturm přináší na prkna divadla Sophiensaele v Berlíně.
„Nico. Ledová sfinga“ se opírá o estetiku legendární „Factory“ a spojuje v sobě prvky herectví, koncertu a výtvarného umění. Vzniká tak záznam historie popkultury, který kolísá mezi výmyslem a skutečností, halucinací a obrazem. Ve hře vystupují mezi jinými herečka Birgit Doll, pamětník Harry Hass a hudebnice Soap&Skin (Anja Plaschg), kterou už kritika – přestože je jí teprve 18 let – oslavovala jako důstojnou nástupkyni Nico.
Režisér Oliver Sturm je promovaný literární vědec a byl v devadesátých letech baletním dramaturgem v Deutsche Oper am Rhein a Deutsche Oper v Berlíně. Jako režisér na volné noze vytvářel rozhlasové hry pro ARD (mimo jiné "Jeff Koons" a "Durchgangsverkehr", Tranzitní doprava) a v Krakově, Berlíně, Tel Avivu a Heidelbergu inscenoval hry Samuela Becketta. S jeho rozhlasovou hrou „Immer dein, tuissimus“ (Navždy tvůj, tuissimus) se ARD v roce 2007 zúčastnila Prix Italia.
www.sophiensaele.com

„19X8“
Festival
17.-21.11.2008, Stanica Žilina-Záriečie

Rovněž v rámci projektu „68/89 – Divadlo.Doba.Dějiny.“ se ve slovenské Žilině ode dneška koná festival „19X8“, který se prostřednictvím filmových projekcí, diskusí, výstav a divadla vrací k roku 1968 a jeho důsledkům ve veřejném i soukromém životě a klade otázku po zacházení s pamětí. Festival zahájí premiéra dokumentárního divadelního představení „Spolužácia“, režírovaného Vierou Dubačovou, který sleduje setkání osmi tříd ročníků 1967, 1976, 1988 a 1998 na Stanici Žilina-Záriečie v roce 2008. Vedle instalace Fedora Blaščáka s názvem „Memory Kontrol“ bude k vidění výstava „Unofficial“: V jejím rámci budou vystaveny fotografie Lucie Nimcové a Juraja Kammera (Lucia Nimcova získala v roce 2008 za stejnojmenný fotografický projekt cenu Oskara Barnacka).
Další program:
V diskusi s mj. historikem Milanem Zemko ze slovenské Akademie vied a politologem Miroslavem Kusým půjde o otázku ideje nationalismu od šedesátých let. V rámci filmových projekcí bude kromě "Der irrationele Rest" (Iracionální zbytek, 2005) německého dokumentárního režiséra Thorstena Trimpopa promítnut také film Karla Vachka „Spřízněni volbou“ (1968), který ve stylu Cinema verité živě zprostředkujeatmosféru okolo presidenstské volby v roce 1968. Kromě toho na festivalu hostuje pražské divadlo Archa se zvlášť pro tuto příležitost připravenou verzí své operety „Exit 89“, v níž tentokrát vystoupí sami autoři libreta – Martin Becker und Jaroslav Rudiš. („Exit 89“ měl premiéru 22. října v Arše v rámci projektu Zipp „68/89 – Divadlo.Doba.Dějiny.“)
www.stanica.sk

Že je kafkovská konference z roku 1963 stále ještě živým témetem, ukázala i konference „Kafka a moc“ na Zámku Liblice na konci října, kterou inicioval Zipp - česko-německé projekty a při níž došlo mezi tehdejšími protagonisty také k zčásti velmi emocionálním výměnám názorů. Co Liblice zřetelně ukázaly, byl výbušný potenciál, který tehdy měly Kafkovy texty a jejich vliv na uspořádání společnosti. Tento vliv možná vychází právě z jejich literární mnohoznačnosti a z toho, že se nedají chápat jako jednoznačné politické prohlášení. (Ti, kdo se chtějí dozvědět víc, najdou zajímavé ohlasy zejména z německých periodik na internetových stránkách Zipp Zipp-Website.)

Příští newsletter vyjde až v zimě. Do té doby Vám přejeme aspoň ještě trochu podzimního slunce.
Váš Zipp

 
 

Tiráž / Tisk