Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Zipp Newsletter

Máte-li zájem o aktuální informace o Zipp – česko-německých kulturních projektech, můžete si zde objednat náš newsletter.
Proběhlo-li Vaše přihlášení úspěšně, obdržíte obratem potvrzení Vaší přihlášky.

E-mailovou adresu:
přihlášení / odhlášení


Newsletter #03

Vážené dámy a pánové, milé čtenářky a milí čtenáři!

Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit, že se česko-německý projekt dokumentárních filmů „Breathless – Nadvláda okamžiku“ dostává do své rozhodující fáze. „Breathless“ se uskutečňuje díky podpoře „Zipp – česko-německých kulturních projektů“, iniciativy německé Spolkové kulturní nadace, která bude až do roku 2009 realizovat vybrané projekty německých a českých umělců a pracovníků v kultuře.

Ve spolupráci s Mezinárodním lipským festivalem dokumentárního a animovaného filmu (DOK Lipsko) a pražským Institutem dokumentárního filmu (IDF) jsme vyzvali filmaře, aby se hlásili s náměty k dokumentárním filmům s co možná aktuálním zaměřením. Měly to být dokumenty, které se zabývají tématem času, jeho nedostatkem a specifickými způsoby komunikace v globalizované současnosti, jíž dominuje záplava informací. Přineslo s sebou zrychlení našich životních okolností také svobodu a seberealizaci, nebo jsme jen stále více v pohybu?

Zájem o vypsaný projekt „Breathless – Nadvláda okamžiku“ byl enormní: do 7. dubna, kdy vypršela lhůta k podání námětu, došlo do DOK Lipsko a IDF více než 130 námětů. Mezinárodní pětičlenná porota vybrala šest projektů, po třech z každé země, které se s fenoménem času vyrovnávají zvlášť originálním způsobem. Náměty jsou nejrůznější - znovuobjevení přírody v postindustriální, ladem ležící krajině, boj o hudební skladbu, jejíž provedení bude trvat tak dlouho, že se jejího konce nikdo z dnes žijících posluchačů nedožije, zkoumání toho, zda se ve chvíli automobilové nehody prodlouží subjektivní vnímání času, zda psaní deníku vytváří identitu rodiny, jak zkomercializované je naše zacházení se smrtí v případě přeshraničních pohřbů se slevou nebo jak se rozdrobená realita sama stává formálním principem filmu. Všechny filmové práce mají společného to, že jim jde o čas, jeho zrychlování a zpomalování.

Režiséři a tvůrci vybraných projektů byli od 10. do 13. července 2008 pozváni na první workshop do Slaného u Prahy, kde jim mezinárodně uznávaní odborníci pomáhali s přípravou rešerší, dalším rozvojem scénáře a přípravou před natáčením filmu. Odborně na workshopu spolupracovali a své znalosti filmového a mediálního prostředí nabídli dokumentaristé Miroslav Janek (CZ) a Susanna Helke (Finsko/USA), filmař a střihač Niels Pagh Andersen (Dánsko), kameraman Peter Badel (Německo), producentka Clare Paterson (Velká Británie), ředitelka filmového institutu IDF Andrea Prenghyová (CZ) a ředitel filmového festivalu DOK Lipsko Claas Danielsen (Německo).

Ve fázi vývoje jsou nyní následující projekty:

„Milltown, Montana“ – režie Rainer Komers (Německo)
Pečlivě komponované obrazy, působivé zvukové koláže a drobné dialogy: tento film je esejistickou toulkou grandiózní, ale člověkem zdevastovanou krajinou. Náročnou obrazovou řečí dokumentuje Rainer Komers kraj, který byl kdysi největší oblastí s těžbou kovů v USA, nyní se však nachází ve fázi postindustriální nehybnosti.

„Discovering the Slowness“ – režie Anca Miruna Lazarescu (Německo)
V kamenném kostelíku ve východoněmeckém Halberstadtu hrají varhany skladbu „Organ 2“ od Johna Cage. Protože předepsané tempo má být tak pomalé, jak jen možné, bude provedení skladby trvat od roku 2001, kdy začalo, bez přestávek až do roku 2640. Anca Miruna Lazarescu dokumentuje na místě okolnosti a průběh hudebního projektu. Film je plný melancholických, ale i humorných momentů a věnuje se jedinečným způsobem tématu vnímání času.

„Time's Up – An Experiment in Time-Management“ - režie Jan Peters a Marie-Catherine Theiler (Německo)
Dopravní nehoda, trvající pár sekund, které se však zdají jako věčnost, vytrhne oba tvůrce z hektiky všedního dne a stane se iniciátorem jejich velmi osobního experimentu s časem. Těhotenství Marie-Catherine Theilers dává tomuto filmu rámcové podmínky: autoři se uchylují do odlehlé horské vesnice, zúčastní se workshopů o čase a podstupují zpomalovací terapie. Se spoustou důvtipu a ironie a především na základě vlastních zkušeností zkoumá tento film, jak dnešní společnost zachází s časem.

„The Diary of Grandmother Němcová Jr.“ – režie Jan Gogola (Česká republika)
Deník babičky Němcové, ženy z pražské Zbraslavi, byl kronikou každodenních rodinných událostí, zaznamenával předpovědi počasí a politické události, až k surreálnímu přiblížení se k věčnosti. Deník její snachy Aleny Němcové bude předlohou k pokračování.

„Travelling with the Dead“ – režie Margareta Hrůza (Česká republika)
Zájezd autobusem z Berlína se vydává do České republiky, ne však proto, aby se cestující kochali krajinou, nýbrž aby navštívili high-tech krematorium v Severních Čechách a vyslechli nabídky pohřbu se slevou. Film Margarety Hrůza nabízí tragikomický pohled na zacházení naší společnosti se smrtí.

„The Phantom of Liberty II“ – režie Karel Žalud (Česká Republika)
Tento experimentální film zkoumá fyzikální rozměr času a také jeho vliv na naše vnímání, konání, naše rituály a vůbec naše vidění světa. Karel Žalud se inspiruje rozdroleným, nespojitým způsobem Buñuelova předposledního filmu Přízrak svobody.

Kromě základního financování se filmařům dostane podpory při rozvoji projektu ze strany zkušených mentorů a producentů. Na podzim 2009 budou mít filmy premiéru na DOK Lipsko a MFDF v Jihlavě.

Více informací o projektu „Breathless – Nadvláda okamžiku“, o vybraných filmových projektech a jejich tvůrcích a o všech, kdo se na projektu podílejí, naleznete na adresách www.docuinter.net, www.dok-leipzig.de a www.projekt-zipp.de.

Po krátké letní přestávce Vás na konci září budeme opět podrobně informovat o projektové řadě „68/89 – Divadlo.Doba.Dějiny.“. Už nyní můžeme prozradit, že se v jejím rámci chystají různé divadelní premiéry a tematické večery v Hamburku, Berlíně, Brně a Praze a také další publikace v edici „68/89“. Kromě toho se můžeme na podzim moci těšit na konferenci Kafka a moc v Liblicích s hvězdnou účastí.

Pokud se o těchto nadcházejících událostech chcete informovat detailněji již dřív, doporučujeme stránky www.68-89.net, www.textkritik.de a www.projekt-zipp.de.

S přáním krásného léta,

tým projektu Zipp

 
 

Tiráž / Tisk