Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Zipp Newsletter

Máte-li zájem o aktuální informace o Zipp – česko-německých kulturních projektech, můžete si zde objednat náš newsletter.
Proběhlo-li Vaše přihlášení úspěšně, obdržíte obratem potvrzení Vaší přihlášky.

E-mailovou adresu:
přihlášení / odhlášení


Newsletter #01

Vážené dámy a pánové!
Milí čtenáři!

Tímto prvním číslem informačního elektronického dopisu k projektu Zipp – česko-německé kulturní projekty, iniciativy německé Spolkové kulturní nadace, bychom Vás rádi srdečně pozvali na naši úvodní akci.

CROSSING 68/89. Protest, reformy a kulturní rozmach mezi Prahou a Berlínem
30. května 2008, 18.00 – 01.00 hodin, Akademie umění, Pariser Platz 4, Berlín.
Diskuse, performance, koncerty, filmy, přednášky
Vstup volný

V dlouhé noci mezi 68/89 přiblíží někdejší protagonisté, historici a umělci atmosféru. Diskutovat se bude o souvislostech mezi lety 1968 a 1989. Je otázkou, zda tyto dva historické přelomy spojuje pouto naplněné nebo zrazené utopie: Co zbylo z tehdejších snů? Co spojuje a rozděluje Východ a Západ? Celá budova Akademie umění se až do pozdních nočních hodin stane dějištěm hudebních produkcí, performancí, rozhovorů a filmů. Napříč všemi body programu se může návštěvník sám rozhodnout, jak si sestaví svůj osobní tematický večer 68–89. Večer zahájí Ministr zahraničí SRN Frank-Walter Steinmeier.

Tematická noc CROSSING 68/89 se koná ve spolupráci se Sophiensaele (Berlín), Centrem pro výzkum soudobých dějin v Postupimi (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam), Česko-německým diskusním fórem a Akademií umění (Akademie der Künste) v rámci jejího programu Umění a revolta. Současně je úvodní akcí dvouletého projektu v rámci Zipp 68/89 – Divadlo.Doba.Dějiny., který svým přístupem zohledňuje četnost perspektiv a jenž spojuje historiky, dramaturgy a umělce ze Západu a Východu. Východiskem zkoumání je Pražské jaro, které je nazíráno jako součást sociálních protestních hnutí pozdních šedesátých let . Projekt zároveň sleduje jeho dlouhodobé působení až do rozpadu komunismu v roce 1989.

Podrobnější informace naleznete na www.projekt-zipp.de
a www.68-89.net

Program CROSSING 68/89 naleznete na konci dopisu.

Zipp – česko-německé kulturní projekty
je iniciačním projektem německé Spolkové kulturní nadace, který se bude v následujících dvou letech v řadě projektů věnovat vybraným tématům a otázkám, které jsou v Německu a České republice společensky relevantní, jako je dědictví demokratických hnutí, zacházení s historickými traumaty, zkušenost ekonomických transformačních procesů po roce 1989 nebo budoucnost našich měst. Od počáteční ideje až po vlastní realizaci vycházejí všechny projekty, které Zipp podporuje, ze spolupráce českých a německých partnerů. Po obsahové stránce se Zipp soustřeďuje na čtyři tematické okruhy: „1968/1989“, „Utopie moderny: Zlín“, „Světy života“ a „Kafka“. Nejrůznější produkce v oblasti divadla, filmu, rozhlasu, práce na poli architektury, výtvarného umění a soudobých dějin budou probíhat až do konce roku 2009. Zipp chce podnítit česko-německé projekty, které budou reagovat na mnohostranné aspekty evropské přítomnosti.
Česko-německé kulturní projekty, které od počáteční ideje až po výsledné provedení vznikají pod hlavičkou Zipp, přinášejí veskrze současný pohled na evropskou současnost. Zipp tak navazuje na sérii bilaterálních programů spolupráce se zeměmi východní Evropy, které umožnila německá Spolková kulturní nadace. Předcházely mu německo-polská kulturní setkávání pod názvem Büro Kopernikus (2004-2006) a německo-maďarské kulturní projekty Bipolar (2005-2007).

Podrobnější informace naleznete na www.projekt-zipp.de
a www.kulturstiftung-bund.de

Další akce
Už nyní bychom Vás chtěli srdečně pozvat na druhý tematický večer MISUNDERSTANDING 68/89, který se bude konat 16. června 2008 v pražském divadle Archa.
V rámci žánru „vědeckého divadla“ budou tematizovány bezpočetná nedorozumění, falešné a mimobežné interpretace a mýty, které jsou spojeny se šifrou 1968. Také zde se setkají historici, očití svědci a umělci, kteří svůj postoj představí v hudebních vystoupeních, performancích, módní přehlídce a v diskusích. Akce se koná v rámci projektu 68/89 – Divadlo.Doba.Dějiny.

Podrobnější informace naleznete www.68-89.net

Program CROSSING 68/89

Podzemí / Black Box
> 19.30 – 22.00
Filmový program: Praha 68 v českém dokumentárním filmu
„Spřízněni volbou“, Karel Vachek, ČSSR 1968, 85 min.
„Zmatek“, Evald Schorm, ČSSR 1969, 35 min.
> 22.00 – 22.30 Uhr
Videodokumentace: „Femme fatale rockového undergroundu v Kněničkách a na Jižáku – aneb: Nico v ČSSR v roce 1985“, Miroslav Vaněk und Hana Zimmerhaklová, Praha 2008
> 22.30
Nico-Materiál
Instalace života a díla zpěvačky Nico
Režie: Oliver Sturm, vystoupí SOAP&SKIN, Gerd Bessler, Lutz Ulbrich (Lüül), Harry Hass a další
Nico, která byla jako zpěvačka legendární kapely Velvet Underground, modelka pro Chanel a múza Andyho Warhola ikonou pozdních šedesátých let, se narodila a vyrostla jako Christa Päffgen v nacistickém a poválečném Německu. Později měla vystoupit také v Československu a významně tak ovlivnit místní undergroundovou kulturu.

Přízemí/Vstupní hala
> 18.00– 24.00
Kabinet Topol
Večer s dětmi osmašedesátníků
Čtení, diskuse, přednášky, hudba
Účastní se Jáchym Topol, Petr Placák, Jiří Peňás, Milena Oda, Edgar de Bruin, Juraj Horváth, Eva Profousová, Viktor Stoilov, Karel Cudlín a další
Český spisovatel Jáchym Topol shromáždil skupinu svých vrstevníků – lidí, kteří byli aktivní v pražském kulturním undergroundu, patřili k protagonistům sametové revoluce z roku 1989. Ve foyer Akademie umění se otevře do určité míry soukromý debatní klub, v němž mohou být návštevníci více či méně angažovanými pozorovateli.
> 24.00 Uhr
The Plastic People of the Universe
Abschlusskonzert
Ve 24:00 se bude ve vstupní hale konat koncert legendární skupiny The Plastic People of the Universe. Psychedelická hudba této kapely, založené roku 1968, pojmenované podle písničky Franka Zappy a ovlivněné hudbou Velvet Underground a Doors, se v 70. letech stala aktem politického odporu. Zatčení několika členů skupiny roku 1976 a následný proces s Plastiky byl jedním z hybatelů při vzniku Charty.

Přízemí/Restaurace
> 18.00 – 24.00 Uhr
Reenactment – Studententreffen Prag – Berlin 1968/2008
Účastní se Štěpán Benda, Zdeněk Zbořil, Jürgen Treulieb, Eva Quistorp, Milan Hauner, Richard Szklorz, Jana Kohnová-Holubová, Peter Steiner, Václav Trojan a další
Čtyřicet let poté, co Rudi Dutschke pozval české studenty do Berlína, se na tomtéž místě setkají bývalí studentští aktivisté a budou diskutovat o důsledcích jejich tehdejších postojů z dnešního pohledu. Jejich pohled zpět a debata o aktuálním osudu bude živě přenášena z Terzo Mondo do restaurace Akademie umění.

Přízemí/Foyer
Jiří Kovanda, Bez názvu, 2008
Mezinárodně známý konceptuální umělec a účastník na Documentě Jiří Kovanda se ve své performanci pro Crossing 68/89 se vrací k jedné situaci z roku 1976. „Čekat, až někdo zavolá...“ přenáší letargicko-depresivní tóny tehdejší doby, kdy bylo třeba počítat také s tím, že telefony jsou odposlouchávány.

Přízemí/Foyer vzadu
> 18.00 – 24.00
Filmprogramm: Portrait einer Generation
Program dokumentárních filmů přináší na jedné straně autentický pohled na události od počátku roku 1968 do počátku 1969 v Praze, ve filmech, které patří k „nové vlně“ československé kinematografie. Na druhé straně ukazují filmy z let 1964 až 1972 všednodenní portrét celé jedné generace, jež žila v tehdejší ČSSR a NDR. V kontrastu k těmto kritickým pohledům na všední den uvidíte slovenské filmové žurnály, opěvující v absurdním zkreslení pětiletky, žně, sjezdy strany, návštěvy státníků, prvomájové průvody či hrdiny socialistické práce.
„Konkurs / Kdyby ty muziky nebyly”, Miloš Forman, ČSSR 1963, s-w, 79 min.
„Učenie“, Dušan Hanák, ČSSR 1965, s-w, ca. 30 min.
„Bez klobouku a bos“ (Barfuß und ohne Hut), Jürgen Böttcher, DDR 1964, s-w, 25 min.

2. patro / Zasedací sál
> 18.30 – 21.00 Uhr
Pozdravení
Večer zahájí úvodními slovy Ministr zahraničí Spolkové republiky Německo Frank-Walter Steinmeier a Rudolf Jindrák, velvyslanec České republiky v Německu
Následuje: Z Prahy do Berlína – akce Česko-německého diskusního fóra. Diskuse s Jiřím Dienstbierem, Jiřím Grušou, Lionelem Jospinem, Adamem Michnikem, Oskarem Negtem a Friedrichem Schorlemmerem o důsledcích událostí roku 1968 a o jejich odlišnostech, jak se jeví z pražské, pařížské, varšavské a berlínské perspektivy. Moderují: Gert Weisskirchen, Luděk Sefzig
> 21.30 – 24.00 Uhr
Občan Havel
Režie Pavel Koutecký/Miroslav Janek, Česká republika 2008, 120 min. (angl. titulky)
Následuje diskuse s producentkou filmu Jarmilou Polákovou
Filmový tým provázel bývalého presidenta od začátku jeho funkčního období 1993. Film je nejen mnohovrstevným portrétem charismatického literáta a bývalého disidenta, ve svém politickém úřadu nyní konfrontovaného s opozicí, ale také jedinečnou momentkou přelomových politických událostí, které Česká republika od 90. let zažívala zažívala.

4. patro / Klub
> 21.30 – 22.45 Uhr
performancereviewcommittee (prc):
Vyvoláváme! – To bylo štěstí středních vrstvy

Autoři a protagonisté: Christoph Ernst, Thomas Friemel, Barbara Hörtnagl, Daniel Philippen, Alice Schneider und Markus Weckesser
V prostoru klubu vytvoří performancereviewcommittee (prc) náladový obraz, který zpochybňuje nosnost vizí budoucnosti z roku 1968. Tam, kde vládne existenční strach, totiž většinou nastupuje politická rezignace. Představení izoluje částice let '68, '89 a '08 do podoby společenské skulptury od příjemců sociálních transferů pro příjemce sociálních transferů.

 
 

Tiráž / Tisk