Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Themenbild

rádio d-cz. Pět radioartových sond do česko-německé reality

„Rozhlasová hra? Vy opravdu věříte, že existuje?“, tázal se s dávkou sebeironie pionýr rozhlasového umění Friedrich W. Bischoff ve své hře „Rozhlasová hra o rozhlasové hře“ z roku 1931. A ještě před několika lety by tato otázka nikoho nepřekvapila. Po fázích popularity ve „zlatých padesátých letech“ a po startu „nové rozhlasové hry“ v 70. letech 20. století se tvorba pro rozhlas postupně odsunula na okraj mediálního vnímání. Dnes je však radioart sebevědomější než kdy dříve, je ho všude plno. Setkáváme se s ním u stále populárnějších knih k poslechu, dostává se do planetárií, kin a klubů nebo se stává součástí hybridních performancí či instalací v divadlech a galeriích. Vedle sociologů, sound designerů, kulturologů a urbanistů objevili akustická média a rádio výtvarní umělci. Rádio probouzí fantazii těch, kdo pro ně tvoří i těch, kdo ho poslouchají, a fascinuje tím, že jeho vysílání z umělého prostoru zasáhne nejširší veřejnost. Současná „renesance radioartu“ nachází ohlas i mimo rádio: rozhlasové stanice hledají externí partnery, autoři her pracují přes oborové hranice a orientují se na mnohotvárné a mezinárodní umělecké a kulturní scéně.

Pro „rádio d-cz“, který chtěl podpořit právě tyto tendence, to jsou příznivé časy. Projekt vyslal mezinárodně obsazené týmy složené z autorů, výtvarných umělců, rozhlasových dramaturgů, sběratelů zvuků a hudebníků na objevitelské cesty do německo-českých životních světů. Vzniklo pět rozhlasových her, které z dějin, příběhů, zvukových krajin a proudů vzpomínek sestavily kartografii sociálních terénů obou zemí a proběhly hravou, překvapivou a dobrodružnou formou.

Těchto pět rozhlasových her a řadu rozhlasových letáků produkovaly a v průběhu roku 2009 odvysílaly rozhlasové stanice Deutschlandradio Kultur, SWR, WDR, ORF und Český rozhlas. Kromě vysílání v rozlase nabídly dvě výstavy nazvané „Sounds. Rádio - umění - nová hudba“ v Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) a „rádio d-cz v tranzitdisplay“ v galerii tranzitdisplay v Praze návštěvníkům možnost okusit a vyslechnout radioart nejen z rádia, ale i v prostoru.

Projekt Zipp - česko-německé kulturní projekty, iniciativa německé Spolkové kulturní nadace, ve spolupráci s: Asociace MLOK, Praha; Goethe-Institut Praha; Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze; Institut intermédií Českého vysokého učení technického a Akademie múzických umění v Praze; Školská 28 - Komunikační prostor; galerie tranzitdisplay, Praha; DEAI (setkání), Praha; n.b.k., Berlín.

Autoři: Peter Cusack, Marek Janáč, Steffen Irlinger, Werner Pöschko, Kateřina Šedá, Rolf
Simmen, Jáchym Topol, Miloš Vojtěchovský u.a.

Vedení projektu: Gaby Hartel a Frank Kaspar ve spolupráci s Michalem Ratajem und Milošem Vojtěchovským.

Rozhlasové hry | Výstavy | Archiv akcí | Publikace | Partneři projektu


Články o pozadí projektu

O hranicích éteru
Autor Michal Rataj

Ačkoli český radioart čerpá z bohaté tradice – od avantgardy 20. let až po elektronické experimenty 60. a 70. let –, jednu dobu se zdálo, že je takřka před vymřením. O tom, jak se podařilo českou kotlinu zas ozvučit, píše Michal Rataj. Je v povaze věci, že hranice států nejsou hranicemi umění – a málokteré umělecké médium je lépe předurčené k tomu, aby hranice bez problémů překračovalo, než právě éter.
celý článek …Transforming City-Sounds
”The Favorite Sounds of Prague“ – a Radio Exploration of Everyday Acoustics

Autor Miloš Vojtěchovský

"For us, all that remained of the city were fleeting hints. Remains of peripheral paving overgrown by grass; corners where the village green infiltrated among the last blocks of the city that engulfed it; forgotten walls and chimneys of factories that had ceased producing anything long ago; overgrown buildings the city had rejected; jungle-like forests that had grown up around them; hedges and fences once delimiting land, but now jutting without reason into space. We didn't need the city itself for our great race – for us it remained as an invisible centre to which we paid homage – but at the same time we carelessly left it to its own devices.” (Jan Štolba, "Absent City")
celý článek …


Tiráž / Tisk