Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

 

Projekt Zipp – česko-německých kulturní projektů (relations e.V.)

Vedení projektu
Gaby Hartel, Frank Kaspar ve spolupráci s Michale Ratajem a Milošem Vojtěchovským


Autoři:
Andreas Ammer, Peter Cusack, Marek Janáč, Werner Pöschko, Kateřina Šedá, Rolf Simmen, Jáchym Topol, Miloš Vojtěchovský a další


Ve spolupráci s:
Asociace MLOK, Praha
mlok-org.net

Goethe-Institut Praha
www.goethe.de

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
www.famu.cz

Institut intermédií Českého vysokého učení technického a Akademie múzických umění v Praze
www.iim.cz

Školská 28 – Komunikační Prostor
www.skolska28.cz

tranzitdisplay, Praha
www.tranzitdisplay.cz

DEAI (setkání), Praha
www.deai.cz

n.b.k. - Neuer Berliner Kunstverein
www.nbk.org


Tiráž / Tisk