Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Rozhlasové hry

S mikrofonem v ruce a velkou dávkou zvědavosti na život sousedů se autoři, umělci, rozhlasoví dramaturgové, sběratelé zvuků a hudebníci vydali na objevitelské cesty do česko-německých životních světů. V rohlasových feature, hrách či zvukové kolážích vyprávějí o dobrodruzích a selfmademanech, o dělících plotech a spojujících zvucích. Těchto pět rozhlasových prací a deset rozlasových letáků vzniklo v rámci projektu rádio d-cz:

TATRA / CESTY HANZELKY A ZIKMUNDA
Feature / Autoři: Werner Pöschko ve spolupráci s Markem Janáčem
(SWR/DLR/ORF 2009), 54 min

Hvězdou tohoto feature je vlastně stříbrná futuristická Tatra 87, s níž se Hanzelka a Zikmund roku 1947 vydali na první velkou cestu po Africe a latinské Americe. Jako vyslanci průmyslu propagují ve světě dobré jméno Československa a ve své vlasti získávají proslulost jako rozhlasoví reportéři, autoři filmů a cestopisů. Po Pražském jaru však již nesmějí publikovat.
> více


FAVOURITE SOUNDS OF PRAGUE / NEJMILEJŠÍ ZVUKY PRAHY
Ars Acustica / Autoři: Peter Cusack, Miloš Vojtěchovský
(SWR/DLR/ČRo 2009), 47 min

V tónech a zvucích jsou uchovány pocity a vzpomínky: nesou v sobě soukromé příběhy stejně jako politické dějiny. Peter Cusack a Miloš Vojtěchovský se Pražanek a Pražanů vyptávali na jejich oblíbený zvuk a vytvořili přitom svou vlastní mnohohlasou zvukovou topografii města.
> více


RETROTOPIE
Rozhlasová dokumentární hra / Autor: Steffen Irlinger
(WDR/DLR 2009), 53 min

Po seskoku záchranným padákem se pilot ocitá se ve městě Zlín, zahaleném v mlze. Když se pokouší se v něm zorientovat, naráží na příběh obuvníka Tomáše Bati, který chtěl ve Zlíně uskutečnit utopii ideálního průmyslového města. Ve směsici z archivního materiálu, fikce a reálných rozhovorů rekonstruuje hra dějiny města a jeho zakladatele.
> více


FURT DOKOLA / IN EINEM FORT
Rozhlasová hra s původními nahrávkami
Autoři: Kateřina Šedá, Rolf Simmen
(DLR/WDR 2009), 53 min

Od pádu Železné opony staví sousedé čím dál vyšší ploty. Česká umělkyně Kateřina Šedá ve svém rodném Brně-Líšni přelézala přes osmdesát plotů a vyvolala územní spory v malém měřítku. Ve spolupráci s rozhlasovým umělcem Rolfem Simmenem z nahrávek vytvořila hru o překládání - z pozemku na pozemek a z jednoho jazyka do druhého.
>více


CHLADNOU ZEMÍ
Literární hra / Autor: Jáchym Topol
(DLR Kultur 2009), 172 min

Při chaotické cestě z Terezína do Minsku přes Prahu se vypravěč snaží uniknout stopám ničivých evropských válek. Na zapomenutých bitevních polích Východní Evropy se zločiny druhé světové války vracejí jako strašidla absurdního holocaustového turismu.
>více


ROZHLASOVÉ LETÁKY
Krátké rozhlasové hry
Autorka: Dora Kaprálová

Deset letáků k poslechu – o délce maximálně 45 vteřin – osvětluje všech pět témat projektu „rádio d-cz“ z německé i české perspektivy.
>více


Radioartový projekt „rádio d-cz“ se mohl uskutečnit pouze díky podpoře a spolupráci stanic Deutschlandradio Kultur, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Österreichischer Rundfunk ve spolupráci s Českým rozhlasem, které hry produkovaly.


Tiráž / Tisk