Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Kontakt pro tisk

ArtsMarketing.CZ
Jiří Sedlák

Heřmanova 28
170 00 Praha 7
Česká Republika

Mob: +42 (0) 604 868 914
Mail: jiri.sedlak@artsmarketing.cz
Skype: smart_jorge





Tiráž / Tisk