Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Themenbild

Breathless. Česko-německý filmový dokumentární projekt

Nejdelší hudební skladba na světě, časové smyčky zasazené do české krajiny, postindustriální zpomalení v Americe, nuda jako životní styl a pokus vymanit se z hektického života velkoměsta - to vše se skrývá pod německo-českým dokumentárním filmovým projektem Breathless. Pětice výjimečných uměleckých filmových dokumentů na téma času a zrychlení našeho všedního dne je výsledkem projektu, který společně vypsali a uskutečnili Zipp, DOK Leipzig a Institut dokumentárního filmu (IDF) Praha.

Cílem této iniciativy bylo vyvinout a vyprodukovat původní dokumentární filmy s výrazným autorským rukopisem, vycházející z tvůrčích námětů a tematizující právě zrychlení a nedostatek času. Projekt „Breathless“ představoval základnu, která umožnila vzájemné setkávání filmařů nad jejich konkrétní prací a rovněž výměnu názorů na vývoj uměleckého dokumentárního filmu. V současném komerčním televizním provozu si původní umělecký dokument těžko hledá místo: stále standardizovanější televizní formáty a z nich vyplývající formální požadavky na filmové tvůrce konec konců představují jeho vážné ohrožení. Nicméně to, že náročný dokumentární film je v obou zemích nadmíru živý a rozmanitý, chtěl tento projekt ukázat co možná nejširšímu publiku.

Ve spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku (DOK Leipzig) a s pražským Institutem dokumentárního filmu (IDF) vyzval Zipp filmaře v České republice a Německu, aby se přihlásili s novátorskými a uměleckými náměty na dokumentární filmy. Pětičlenná mezinárodní komise vybírala z více než 130 projektů na nejrůznější témata, které se věnovaly jak vizuálně-umělecky, ironicky a s humorem, tak filosoficky a experimentálně motivům „času“ a „zrychlení“.

Kromě přípravy a produkce dokumentárních filmů byl projekt Breathless jedinečný také v tom, že umožnil odbornou a uměleckou výměnu názorů a obsahovou spolupráci mezi participujícími filmaři a producenty z Německa a České republiky: konkrétní práce na filmových projektech, profesionalizace díky přeshraniční spolupráci, účast na dvou intenzivních workshopech, práce pod patronací zkušených mentorů - odborníků z oblasti filmové dokumentaristiky a podpora mezinárodní koprodukce otevřely prostor tvořivé spolupráci účastníků, producentů, odborníků a iniciátorů Breathless.

Během doby trvání projektu proběhly dva workshopy, při nichž se účastníkům z obou zemí věnovali mezinárodně uznávaní filmoví dokumentaristé. Po celou dobu trvání projektu byla filmovým tvůrcům vedle základního financování poskytnuta také pomoc zkušených mentorů a producentů při rozvoji projektů. První třídenní workshop zaměřený na dopracování námětů, dramaturgii a rešerše se konal v červenci 2008 ve Slaném. Ačkoli se zde sešli filmaři s různým horizontem zkušeností, považovali všichni spolupráci a obsahovou a uměleckou výměnu názorů na velmi přínosnou. Druhý, čtyřdenní workshop se konal v červnu 2009 v Písku v době, kdy se filmy nacházely ve stádiu produkce a postprodukce, a věnoval se tématům postprodukce, montáže a distribučním strategiím. Režiséři mohli předvést mezinárodním odborníkům a ostatním kolegům své filmy ve stádiu hrubého střihu a diskutovat o struktuře a montáži. Jako odborná pomoc byli pozváni střihači z Německa, České republiky a Dánska.

Pětice filmů Breathless o všednodenní hektice i o úplném zpomalení života slavila premiéru 29.10.2009 na festivalu DOK Lipsko a následující den (30.10.2009) také na MFDF Jihlava. Od 30. 12. 2009 byl v Německu uveden do kin film Breathless – Dominance of the Moment, zahrnující čtyři z pěti vzniklých dokumentů.

Kooperace Zipp – česko-německé kulturní projekty; Institut dokumentárního filmu – IDF Praha; Mezinárodní festival dokumentárního a animovaného filmu, Lipsko. Ve spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů v Jihlavě.

Producenti: endorfilm, Praha; Kloos & Co. Medien, Berlín.
Spolupracující televizní stanice:Arte, Česká televize, MDR, WDR a ZDF.
Německý distributor: RealFiction Filmverleih
S laskavou podporou Česko-německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury České republiky, Mitteldeutsche Medienförderung, Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH, Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein: Filmwerkstatt Kiel a Hypermarket Film

www.breathless-films.com

Dokumentární filmy | Akce | Partneři projektu


Články o pozadí projektu

Zrychlení a klid
Aby byl dokumentární film politický, nemusí přímo pojednávat o politice či politicích. Jak dokládá německá a česká tradice tohoto žánru, mají dokumentaristé k dispozici celý arzenál nepřímých a subtilních prostředků, aby kriticky zobrazili světy života. Produkce náročného, uměleckého filmu je však vlastně až dodnes politickou záležitostí. Režiséři jsou odkázáni na sponzory a na alternativní rámcové podmínky, pokud se nechtějí podvolit přísným pravidlům a etablovaným televizním formátům. U příležitosti projektu „Breathless“ v rámci Zipp – česko-německých kulturních projektů hovořil o těchto otázkách Gabriel M. Paletz s řediteli hlavních filmových festivalů pro dokumentární film v obou zemích, Claasem Danielsenem a Markem Hovorkou.
celý článek …


Tiráž / Tisk