Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Filmy

V rámci projektu „Breathless“ vytvořili čeští a němečtí dokumentaristé pět filmů, které se zabývají tématy zrychlení a času:


TIME´S UP (D 2009, 15 min.)
Film Jana Peterse a Marie-Catherine Theiler

Autonehoda vytrhne filmařský pár z jejich všednodenní hektiky a stane se podnětem jejich zcela osobního experimentu s časem. Jeho rámec tvoří těhotenství Marie-Catherine, během něhož oba tvůrci nevynechají jedinou příležitost prozkoumat s humorem a ironií, jak dnešní společnost - a především oni sami - zachází s tématem času.
více


MILLTOWN, MONTANA (D 2009, 34 min.)
Film Rainera Komerse

Pečlivě komponované, pomalé záběry, působivé zvukové koláže, téměř absence dialogu: „Milltown,
Montana“ je esejistická procházka velkolepou, nicméně člověkem hluboce poznamenanou krajinou. Působivou obrazovou řečí dokumentuje Rainer Komers místo, které bylo kdysi největší těžební oblastí ve Spojených státech a jež se dnes nachází ve fázi postindustriální stagnace.
více


ONE DAY TODAY WILL BE ONCE (D 2009, 28 min.)
Film Anci Miruny Lazarescu

V kostelíku v Halberstadtu (Sasko-Anhaltsko) hrají varhany co nejpomalejším tempem skladbu Johna Cage „Organ²/ASLSP“ – a budou hrát bez přerušení až do roku 2640. Film plný hlubokých, ale taky vtipných okamžiků, který se specifickým způsobem zabývá otázkou, jak vnímáme čas.
více


MÁM RÁDA NUDNÝ ŽIVOT (CZ 2009, 26 min.)
Film Jana Gogoly

Deník paní Němcové ze Zbraslavi u Prahy se postupně z kroniky každodenních rodinných zážitků, pozorování počasí a politických událostí stává surreálným přiblížením se k věčnosti.
více


PŘÍZRAK SVOBODY II (CZ 2009, 59 min.)
Film Karla Žaluda

Experimentální film o čase, který zkoumá jeho fyzikální rozměry stejně jako jeho vliv na naše vnímání, naše jednání, naše společenské rituály a náš pohled na svět.
více


Tiráž / Tisk