Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Themenbild

Historicko-kritické vydání díla Franze Kafky (FKA)

Práce na Historicko-kritickém vydání díla Franze Kafky (FKA) započala již v lednu 1995. Edice je rozvržena do 30 svazků a zpřístupní celé dochované Kafkovo dílo. Po úvodním svazku z roku 1995, v němž je na příkladu kapitoly z románu „Proces“, nazvané „V chrámu“, a povídky „Rozsudek“ osvětlen postup edice a způsob její práce, vyšlo v roce 1997 obsáhlé faksimile „Procesu“. K dnešnímu dni dále vyšly „Oxfordské osmerkové sešity 1 a 2“, „Oxfordské osmerkové sešity 3 a 4“, „Oxfordské kvartové sešity 1 a 2“ a také „Proměna“, „Tři dopisy Mileně Jesenské z léta 1920“ a „Popis jednoho zápasu“ a aktuálně „Oxfordské osmerkové sešity 5 a 6“. Projekt FKA má probíhat dalších deset let. Kafkův text se před čtenářem ocitá v podobě faksimile původních rukopisů, doprovázeného typografickým opisem rukopisných záznamů autora, který věrně transkribuje znaky, řádky a stránky rukopisu. Na rozdíl od běžných očištěných vydání je zde zachován fragmentární charakter díla. FKA předkládá dílo Franze Kafky poprvé ve skutečně autentické podobě a skýtá takovou přesnost interpretace, jaká dosud nebyla možná.

Zipp – česko-německé kulturní projekty ediční práci FKA podpořily po dobu 20 měsíců.

Historicko-kritické vydání díla Franze Kafky vychází v ediční řadě u nakladatelství Stroemfeld Verlag, Frankfurt n. M. a Basilej.
Více informací na www.textkritik.de


Články o pozadí projektu

Historicko-kritické vydání díla Franze Kafky (FKA)
Autor Roland Reuß

Germanisté Roland Reuß a Peter Staengle se již od poloviny 90. let zabývají vskutku mamutím projektem: připravují historicko-kritické vydání, které má Kafkovy texty zdokumentovat přesně tak, jak je zapsal na papír. Čtenář se může v Kafkových pečlivě reprodukovaných rukopisech pustit do hledání a otevírá se před ním dobrodružství zcela nových čtení s možností získat úplně nové poznatky.
celý článek …Liblická konference v roce 1963
Autor Martin Endres

Pražské jaro začalo roku 1963. Konferenci na zámku v Liblicích u Prahy lze každopádně za jakousi první scénu pozdějších událostí považovat. Věnovala se výlučně jednomu dávno zesnulému spisovateli, který sám o sobě nebyl nijak politicky podezřelý: Franzi Kafkovi. Martin Endres se k této události vrací a ukazuje, že se socialismus stalinistického ražení musel máločeho obávat tolik jako právě podvratné síly literatury.
celý článek …


Tiráž / Tisk